Arpád Tarnóczy

politický väzeň (zdroj: ÚPN)

„Po zrušení Saleziánskeho ústavu alebo po skončení Saleziánskeho ústavu nám zjednotili eh gymnázium so strednými školami, s inými bývalými meštiankami, takže som sa vrátil do Novák, avšak bolo to za veľmi krátku dobu, lebo v štyridsiatom deviatom roku ma prvýkrát zatkli a pardon druhýkrát ma zatkli, pretože prvýkrát som bol zatknutý ešte v štyridsiatom šiestom roku. Pred voľbami, lebo som roznášal plagáty Smrť komunizmu, takže to ale za to som nebol zavretý to mal len na policajti a na nejakom výbore ešte ma tam ma zbili a povedzme poslali ma domov. Samozrejme, že to zapísali niekde, lebo lebo potom sa to objavilo v mojom spise aj dokonca tu v Ústave pamäti národa ako zápis, takže bolo to boli to také krušné časy, že potom eh potom v rámci tej strednej školy, po tom štyridsiatom deviatom roku ma na Božie narodeniny zatkli.
Ehm bol som súdený za protištátnu činnosť, pretože ef mali sme takú skupinu, v ktorej som bol asi trištvrte roka eh š povedzme vedúcim ehm skupina štyroch chlapcov z Novák, Martin Hagara, Vlado Rajter, Anton Štrnga a ja. A môj starší brat a ešte Ladislav. Ef mali sme taký program samozrejme to bolo úplne také detské dobrodružstvo viac menej takže nejaké veľké nebezpečenstvo napriek obžalobe, že sme sa chystali likvidovať komunistických funkcionárov a chceli sme dosiahnuť eh prevrat alebo chceli sme zvrhnúť vládu ľudu a a proste tie všetky tieto eh reči, ktoré sa pripájali k obžalobám v tej dobe ehm napriek tomu teda eh celému ja som ehm neb nemal som ešte štrnásť rokov, aby bolo aby bolo jasné. Zatkli ma feb teda súd som mal v februári a až v apríli som mal štrnásť rokov, takže ehm dostal som eh eh pol roka, čiže veľmi veľmi mierny trest na to, že som bol súdený z hlavy jeden za paragrafy ako velezrada a spolčovanie proti štátu a chystanie ozbrojeného odporu a proste paragrafy, za ktoré eh chodil špagát, ako sme tomu hovorili v base.
To f f dostalo do sa to dostalo do takej polohy, že ja som po tom pol roku prišiel domov a práve mi to vyšlo tak, že som ten ročník, čo som získal zo štvrtej ľudovej do prvej gymnázia som dobehol tých, s ktorými som mal naozaj chodiť do školy ehm do do teda som sa dostal do so spolužiakmi do školy, ale na ich adresu povedzme určite to veď sme boli deti a oni tiež, ale povedzme boli tam už už vtedy začal Zväz mládeže a takéto organizácie, takže, takže ten výbor mi osladil pri druhom súde riadne ako kádrový posudok, ak to tak môžem povedať, pretože prokurátor medzi pri mojej obžalobe nezabudol prečítať list mojich spolužiakov eh ktorí žiadali pre mňa najvyšší trest, aký je možný, pretože som bol vždy individualista, hral som sa na vodcu a a proste a zaťahoval som ich alebo nahováral som ich na protištátne nu činnosť a proste na na rebélie proti štátu a zriadeniu.“