Ján Gaál

politický väzeň (zdroj: ÚPN)

„Keď sme práveže toto videli, všetky no však to tam bolo ale pätnásť tých ľudí, čo pätnásť chlapcov. Teda neboli starí nejakí, ale videli sme, že čo [nezrozumiteľné slovo] aj ja čo som videl a toto všetci , že čo sa ako odohrávalo a nakoniec ešte títo akože rozprávali, že tí d . My sme sa viac inklinovali pre tú demokratickú stranu a potom keď tí komunisti ako normálne zvíťazili, tak sme si povedali akože to je beznádejné všetko, ako všetko márne, že teda že takto, že nepomôže nič, že jedine toto, že skúsime to takto, že vylepovať tie ich plagáty. A keď to potom ani to nepomohlo, tak sme si ako volili, že odchod s zo Slovenska, že cez hranice.

Moderátor: Pán Gál, tak ja sa vás opýtam v tom čase ako ste prekročili hranicu, keby ste nám povedali, že s čím ste sa stretli na tej hranici. Vy ste vy ste prekročili hranicu smerom do Rakúska a Dolné Rakúsko v tom čase bolo sovietskou okupačnou zónou. S čím ste sa tam stretli? Ako to nakoniec skončilo?

No tak tam to skončilo tak, že nás potom títo [nezrozumiteľné slovo] pomoci ako tých sovietskych ako služieb, že sme ja nás doa dali teda do väzenia, kde sme tam boli vo väzení a stama nás potom prebrali a naša ako bezpečnosť ako štátna bezpečnosť, teda s tými zelenými antonami doviezli na k Dvom levom. No a tam potom už ja som práve ja som bol hneď ako hneď ma pichli, keď som tam došiel s nejakým univerzitným profesorom, nejakým Rajeckým, myslím. Ten ako rozprával, že už ho rok tam sedí, ale že akože nemal ešte ani súd, ani toto, nič. Len stále chodili za ním, že mu chceli dokázať, že on má akože nejaké spojitosti so západom, áno, ale že to boli fingované tieto tie dopisy.
On to hovorí, že ton to ako ton ton to neexistuje, že takéto niečo. Že takto. A teraz potom ako v tom väzení teda, že ja som trebárs , že tam bolo strašne moc tých politických. Veď tam kriminálnici tam ani dohromady neboli. Jestli na tisíc týchto tých politických bol jeden kriminálnik, teda my sme mali tú modrú pásku, kriminálnici mali toto červenú, ale tam nebolo proste vidieť týchto tých kriminálnikov.“