Milan Vizváry

perzekvovaný po nástupe komunistického režimu (zdroj: ÚPN)

„Aby som troška aj do tej genézy zasiahol, tak naši rodičia boli živnostníci. Pravdaže oproti ostatným sme boli bohatší. Ale to bol kameň úrazu po štyridsiatom ôsmom roku, keď toho pamätného dvadsiateho piateho februára tisíc deväťsto štyridsiatom ôsmom sa komunisti chopili moci a vtedy sa začala kalvária pre našu rodinu. Pre našich rodičov, pre nás samotných.
Deviateho marca tisíc deväťsto štyridsať osem čiže ani dva týždne po tom komunistickom puči sme dostali národného správcu, ktorý samozrejmá vec so všetkými vecami, čiže čo sa týka piva, liehovín, umelého ľadu, ktorý sme vyrábali bačoval. Kam tie peniaze potom išli a za čo nové objednávky platili, to naozaj dnes už neviem. Je možné, že si z toho časť nechávali, možno časť odovzdávali ako štátu. Zobrali rodičom vkladné knižky a zastavili výplatu na vkladných knižkách v banke.“