Svedectvá

Ing. Emil Dohnanec, tajomník Demokratickej strany (zdroj: ÚPN)
Jaroslav Fabok, tajomník Demokratickej strany (zdroj: ÚPN)
Milan Vizváry, perzekvovaný po nástupe komunistického režimu (zdroj: ÚPN)
Vladimír Vizváry, perzekvovaný po nástupe komunistického režimu (zdroj: ÚPN)
Jozef Petríček, člen skautských oddielov, svedectvo o ich likvidácii (zdroj: ÚPN)
Ján Paulíny, perzekvovaný kvôli násilnej kolektivizácii poľnohospodárstva (zdroj: ÚPN)
Jozef Hanko, politický väzeň (zdroj: ÚPN)
Arpád Tarnóczy, politický väzeň (zdroj: ÚPN)
Jozef Nemlaha, politický väzeň (zdroj: ÚPN)
Ján Gaál, politický väzeň (zdroj: ÚPN)
Juraj Radziwill-Anoškin, politický väzeň, svedectvo o voľbách v máji 1948 (zdroj: ÚPN)